• София ж.к. Лозенец, ул. „Златен рог“ 22, Офис 8

Събаряне на сгради и съоръжения