• София ж.к. Лозенец, ул. „Златен рог“ 22, Офис 8

Вертикална планировка и озеленяване

Външна вертикалната планировка като част от строителството на всяка една сграда, включва определянето на височините около сградата и съответния достъп до нея. Включва полагане на различни видове настилки в зависимост от нужния достъп до конкретен вход

Полагане на асфалт

Полагане на тротоарни плочи

Зелени площи

Бетонни конструкции

Положен бетон

Дървени или други настилки за под

и други